Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest właściciel Domo Glass Sp. z o.o, z siedzibą ul.Enklawy 1 m 4, 05-509 Józefosław. NIP: 827-227-37-27. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania oferty sprzedażowej, realizacji i finalizacji zamówienia, kontaktu zwrotnego. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe zawarte dokumentach papierowych przechowywane będą przez okres 5 lat oraz w systemach informatycznych bezterminowo. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne a warunkiem koniecznym w przypadku wystawienia faktury.

© 2023 by Domo Glass Sp.z o.o.     

Wszystkie prawa zastrzeżone           

Polityka prywatności i Regulamin