Regulamin sklepu internetowego

 

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I USŁUG MONTAŻU SZKŁA

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Ogólne Warunki Sprzedaży (OWSiU), regulują umowy zawierane pomiędzy Klientem (Nabywca), a firmą DOMO GLASS Sp. z o.o (Wykonawcą) z siedzibą w Józefosławu (05-509) przy ul. Enklawy 1/4. 

Zakład produkcyjny i biuro firmy znajduje się w Duchnowie (05-462) przy ul. Wspólnej 182A.

 • OWSiU stanowią integralną część zamówień sprzedaży i świadczenia usług, zawieranych między Nabywcą, a Wykonawcą. 

 • Nabywca, składając zamówienie, oświadcza, że zapoznał się z OWSiU i w całości je akceptuje.   

 • WARUNKI OGÓLNE

1.1 Wszystkie ceny usług oraz produktów są cenami netto, powiększonymi o odpowiednią stawkę podatku VAT: 8% - dla osób fizycznych, obowiązuje wyłącznie przy skorzystaniu z usługi MONTAŻU, 23% - dla firm, lub na sprzedaż szkła dla osób fizycznych, bez usługi montażu.

1.2 Minimalną jednostką obliczeniową dla wszystkich rodzajów szkła jest 0,3 mkw. 

           Wyjątkiem jest szkło kominkowe (0,05 mkw.) oraz szkło hartowane i laminowane z        

           grafiką (0,5 mkw.). 

1.3 Minimalna kwota zamówienia na produkt z usługą montażu, to 750 zł brutto. 

1.4 Termin realizacji zamówienia wynosi 21 - 30 dni roboczych, w zależności od zakresu prac (dokładnie określany przy zawarciu umowy) i liczony jest od następnego dnia roboczego, po zaksięgowaniu wpłaty zaliczki na koncie Wykonawcy.

1.5 Wszelkie zmiany dotyczące zakresu zamówienia (np. zmiana koloru lakieru, okuć, wymiaru, rodzaju szkła) powinny zostać zgłoszone przed rozpoczęciem realizacji zamówienia i potwierdzone pisemnie lub drogą mailową. W innym przypadku zmiany te mogą nie zostać uwzględnione. 

1.6 Anulowanie zamówienia po jego przyjęciu do realizacji, wiąże się z koniecznością poniesienia 100% kosztów i jest traktowane jako zamówienie zrealizowane. 

 • WYCENA SZKŁA I USŁUG MONTAŻU

2.1 Wycena elementów szklanych odbywa się na podstawie przedstawionego przez Nabywcę projektu/wymiarów lub pomiaru w miejscu realizacji. W przypadku, gdy wycena sporządzona była na podstawie projektu czy udostępnionych wymiarów, jej wartość może ulec zmianie, gdy zebrane przez Wykonawcę wymiary będą znacząco odbiegać od tych, uwzględnionych w projekcie czy zapytaniu.

2.2 Zaprezentowana w wycenie cena końcowa uwzględnia kompleksową usługę: pomiar, wykonanie, transport oraz montaż, z wyjątkiem wycen niestandardowych (bez montażu, czy z odbiorem osobistym).

2.3 Zaprezentowana w wycenie kwota netto realizacji zostanie powiększona o stosowny podatek Vat (8 lub 23%), w zależności od podmiotu (osoba fizyczna lub firma), będącego płatnikiem faktury.

2.4 Ważność oferty ustalana jest indywidualnie i uwzględniania na każdej ofercie. Oferty, których ważność została przekroczona, podlegać będą aktualizacji.

 • POMIAR

3.1 Usługa pomiaru elementów szklanych jest bezpłatna, ale tylko pod warunkiem dalszej realizacji zlecenia, o czym Nabywca jest informowany przy wycenie wstępnej. Jeśli po wykonanym pomiarze, Nabywca zrezygnuje z realizacji zlecenia, będzie zobowiązany do pokrycia kosztów pomiaru (w kwocie 200 zł + 23% VAT).

3.2  Pomiar może zostać wykonany tylko i wyłącznie w momencie, jeśli miejsce realizacji jest ostatecznie wykończone (np. położone są płytki na ścianie i podłodze przy kabinach prysznicowych, zamontowany jest blat czy szafki przy panelach szklanych itp.)

    

 • REALIZACJA ZAMÓWIENIA

4.1  Po spotkaniu pomiarowym, Nabywca otrzyma drogą mailową komplet dokumentów, tj.: potwierdzenie zamówienia, fakturę proforma na wpłatę zaliczki, wykaz okuć i rysunki techniczne (jeśli dotyczy).

4.2 Faktyczne rozpoczęcie realizacji następuje po zaksięgowaniu wymaganej wpłaty zaliczki w kwocie 60 % wartości brutto zamówienia, na rachunku bankowym Usługodawcy (zamieszczonym na dokumencie zamówienia) lub po wpłacie gotówki w biurze stacjonarnym firmy. 

4.3 Pozostała kwota należności za zamówienie,  pobierana jest w dwóch ratach:

25% płatne do dnia montażu, pozostałe 15%-  po wykonaniu usługi montażu i podpisaniu protokołu odbioru, gotówką, w miejscu realizacji zamówienia. W wyjątkowych sytuacjach, Domo Glass dopuszcza możliwość płatności przelewem, pod warunkiem przesłania przez Nabywcę potwierdzenia płatności, najpóźniej w dniu montażu.

 • USŁUGA MONTAŻU

5.1  W standardową usługa montażu elementów szklanych, nie są wliczone dodatkowe  obróbki pomontażowe tj: montowanie gniazd, silikonowanie luster, wieszanie kinkietów na lustrach itp. Nabywca może wystąpić do Wykonawcy z zapytaniem o wykonanie prac dodatkowych, wykraczających poza zakres standardowej usługi montażu. Zapytanie musi zostać wysłane drogą mailowo do biura firmy i musi być zatwierdzone przez obie strony.  

5.2 Nabywca ma obowiązek przygotować miejsce realizacji w sposób umożliwiający swobodny dostęp i montaż elementów szklanych. Wykonawca usługi ma prawo odmówić wykonania montażu, jeśli miejsce realizacji uniemożliwia jego przeprowadzenie lub wymaga zastosowania czynności dodatkowych, tj. demontaż szafek, okapów, blatu, kranów czy innych dodatkowych elementów, które nie są standardowo wliczone w usługę montażu szkła.

5.3 Jeśli w miejscu realizacji, w okresie między pomiarem a montażem, nastąpiły zmiany w układzie ścian, elementów wyposażenia lub inne, mające wpływ na montaż zamówionego szkła, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedopasowanie elementów szklanych. Korekta zamówienia lub konieczność ponownego wykonania szkła wiąże się z dodatkowymi kosztami, którymi zostanie obciążony Nabywca. 

5.4 W przypadku umówienia montażu i braku możliwości zainstalowania szkła w uzgodnionym terminie z przyczyn leżących po stronie Nabywcy, zobowiązuje się do pokrycia kosztów dodatkowych, tj koszty ponownego dojazdu, w wysokości 300,00 PLN, a termin realizacji zamówienia ulega wydłużeniu. 

 • GWARANCJA

6.1 Firma Domo Glass udziela Nabywcy gwarancji na sprzedany towar z usługą montażu, na czas 12 miesięcy od chwili dokonania montażu. 

6.2 Sprzedawane przez firmę Domo Glass produkty szklane są wolne od uszkodzeń mechanicznych i wad, z zaznaczeniem, że szkło hartowane może mieć skazy lub wygięcia, powstałe w procesie hartowania, zgodne z normą PN-EN 12150-1. 

 • WYŁĄCZENIE GWARANCJI - gwarancja nie obejmuje:

7.1 Uszkodzeń mechanicznych szkła (pęknięcia, wygięcia, zarysowania) powstałych wskutek niewłaściwego użytkowania.

7.2 Wad i uszkodzeń spowodowanych dokonywaniem samodzielnych napraw i przeróbek, wytrącaniem się osadów z wody, nieodpowiednią pielęgnacją wyrobów szklanych (np. szorowanie szkła nieodpowiednimi materiałami, używanie do czyszczenia niewłaściwych środków chemicznych/preparatów) 

7.3 Elementów ulegających zużyciu podczas normalnego użytkowania (tj. uszczelki w kabinach prysznicowych, rolki jezdne w systemach przesuwnych do kabin prysznicowych i drzwi przesuwnych).

 • REKLAMACJA

8.1 Nabywca zobowiązany jest do sprawdzenia stanu i jakości towaru/montażu w chwili odbioru zamówienia. Reklamacja w formie pisemnej powinna być zgłoszona przez Klienta w chwili odbioru towaru. 

8.2 Jeżeli trakcie montażu lub odbioru zamówienia, Nabywca stwierdzi w szkle niedopuszczalne wady, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania szyby wolnej od wad, z wyłączeniem wszelkich kosztów dodatkowych. 

8.3 Wykonawca nie odpowiada za stłuczenia, pęknięcia, przebarwienia i zarysowania wynikające z nieprawidłowej eksploatacji szkła, montażu (o ile nie był wykonany przez pracowników firmy Domo Glass) czy naturalnego zużycia towaru lub ingerencji osób trzecich. W powyższych przypadkach reklamacje nie będą uwzględniane.

8.4 Po odbiorze prac montażowych i podpisaniu protokołu odbioru przez Nabywcę, reklamacje (tj. rysy, wyszczerbienia, przebarwienia) nie będą uwzględniane. 

Panele kuchenne, szkło lakierowane, grafika 

8.5 W przypadku szkła lakierowanego, Wykonawca nie zapewnia ciągłości kolorystycznej odcienia w przypadku kolejnego zamówienia i łączenie ze sobą szkła lakierowanego o różnych grubościach.

8.6 Barwy kolorów prezentowane na próbnikach szkła, które Nabywca otrzymuje w biurze firmy lub na pomiarze, mogą się minimalnie różnić od efektu końcowego. Jest to związane z kolejnymi dostawami szkła z huty. 

8.7 Nabywca może zamówić odpłatne próbki lakierowanego szkła, aby móc ocenić końcowy efekt. Jeśli Klient nie zdecyduje się na zakup próbki szkła lakierowanego, późniejsze reklamacje dotyczące koloru bądź odcienia nie będą uwzględniane. 

8.8 Reklamacji nie podlega kolorystyka szkła z grafiką , która jest zatwierdzana w oparciu o obraz oglądany na monitorze komputera, gdyż może on odbiegać od kolorystyki w rzeczywistości. Nabywca może zamówić odpłatnie próbny nadruk wybranej grafiki na szkle (koszt próbki - 50,00 zł/szt.)

Kabiny prysznicowe, ścianki prysznicowe, szyby walk-in

8.9 Kabiny szklane, bezbrodzikowe, nie zapewniają 100% szczelności. Na styku kafli i fug, w miejscach połączeń z uszczelkami, mogą pojawiać się niewielkie przecieki i jest to zależne od materiału wykończeniowego, typu wypukłości na kaflach, wklęsłe fugi, nieodpowiednim spadku w płytkach itp. 

9.0 Reklamacji nie podlega: przeciekanie wody w przypadku kierowania strumienia wody bezpośrednio na uszczelki, a także wyciek wody w przypadku szyby prysznicowej walk-in.

9.1 W przypadku zgłoszenia reklamacji zarówno Nabywcę jak i Wykonawcę obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. 

© 2023 by Domo Glass Sp.z o.o.     

Wszystkie prawa zastrzeżone           

Polityka prywatności i Regulamin