Regulamin sklepu internetowego

§1Postanowienia ogólne 

1. Sklep internetowy domoglass.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.

2. Właścicielem Sklepu jest firma: Domo-Glass Sp. z o.o  z siedzibą w Duchnowie 05-462, ul. Wspólna 182A, NIP 827-227-37-27, tel. 798-710-246, adres email: sklep@domoglass.pl

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto. 

6. Do zakupionego towaru zawsze dołączony jest paragon lub faktura.

7. Towary dostępne w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2Zamówienia 

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez sklep internetowy;

b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu.

c) osobiście w siedzibie firmy

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą dokonania wpłaty.

5. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

§3Płatności 

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) przelew online. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Tpay S.A.

b) przelew bezpośredni na konto firmy;

c) płatność za pobraniem;

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. Zamówienia złożone ale nie opłacone będą anulowane po 14 dniach.

§4Wysyłka towaru 

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskich, w szczególnych przypadkach możliwy jest odbiór w siedzibie firmy po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym.

2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

§5Reklamacje 

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru.

2. W przypadku reklamacji z powodu uszkodzenia szkła, podstawą do reklamacji jest również protokół szkody spisanym z kurierem lub sporządzony elektronicznie na stronie firmy kurierskiej w dniu doręczenia paczki. Jest on niezbędny do uznania reklamacji. 

3. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

4. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

5. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

6. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

§6Prawo odstąpienia od umowy 

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niezabezpieczony z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy.2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w oryginalnych opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi całą wpłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ustępach 2 i 3 powyżej, oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie:a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów), np. montaż lustra;b) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, tzn. na przykład luster w niestandardowych wymiarach, wykonanych na indywidualne zamówienie klienta;c) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

§7Własność intelektualna 

Projekty towarów oraz zdjęcia prezentowane w Sklepie objęte są prawem autorskim. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez zgody Sklepu.

§8Wejście w życie i zmiany Regulaminu 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

 

© 2023 by Domo Glass Sp.z o.o.     

Wszystkie prawa zastrzeżone           

Polityka prywatności i Regulamin